TEL: 0523-184 50         E-POST: INFO@RYLANDERS.SE


Tillsammans med er kunder vill vi göra det vi kan för att minska klimatpåverkan på vår planet.

Miljöarbetet är viktigt för oss här på Rylanders, och vi har valt att certifiera oss enligt ISO 14001. Det innebär att vi har ett miljöarbete som är integrerat i vårt ledningssystem och som regelbundet granskas genom revision av oberoende och utomstående part.

Fördelarna med en miljöcertifiering är att vi kan vara säkra på att vårt företag lever upp till konkreta och kända miljökrav, samt att det finns ett aktivt arbete i hela verksamheten för att minska företagets miljöpåverkan.

Med certifieringen säkerställer vi ett systematiskt miljöarbete såsom:
- Effektiv användning av material och energi
- En välfungerande avfallshantering
- Delaktig personal i miljöarbetet
-Löpande uppföjning och förbättringsabete
-​​​​​​​Regelbunden granskning av våra leverantörer