TEL: 0523-184 50         E-POST: INFO@RYLANDERS.SESäker Vatten är en  organisation med uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer, detta genom att utbilda, auktorisera och kontrollera VVS-branschens företag.
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk framtaget för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Målet är en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Endast auktoriserade VVS-företag får marknadsföra sig som auktoriserat VVS-företag och erbjuda arbete utfört enligt branschreglerna samt utfärda Säker Vattens intyg på det utförda arbetet .

www.sakervatten.se hittar du vilka företag som är auktoriserade och utför arbete efter branschreglerna, vilket försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Du kan även se vilka företag där auktorisationen upphört.

Alla auktoriserade företag och montörer ska lämna ett intyg efter genomfört arbete där det tydligt framgår omfattningen av arbetet och eventuella avvikelser. Har du inte fått något, kontakta berörd montör eller arbetsledare så skriver vi ut ett.      Intyget är en värdehandling !